O jodze

„Joga jest dziedzictwem przeszłości i kulturą przyszłości”- Satjananda.

Słowo joga pochodzi z sanskrytu i oznacza jedność ciała, umysłu i ducha.
Joga może pomóc odnaleźć wewnętrzną harmonię we współczesnym, stresogennym świecie (…).

Do niedawna joga była uważana jako system filozoficzno-mistyczny.
Obecnie na całym świecie obserwuje się znaczne zainteresowanie zdrowym stylem życia,
w którym ważne miejsce  zajmują różne formy sportu i rekreacji ruchowej, w tym także joga. Istnieje wiele form jogi. Dla współczesnego człowieka najbardziej odpowiednią formą jest hatha-joga, czyli praca z ciałem poprzez statyczne ćwiczenia fizyczne. System ćwiczeń hatha-jogi jest bezpieczny i odpowiedni dla każdego, bez względu na wiek czy aktualne możliwości fizyczne (…). To ćwiczenia doskonalące ciało. Zapewniają siłę i gibkość, kształtują prawidłową postawę ciała, właściwe oddychanie, co przekłada się na efektywniejszą pracę umysłu, wzmocnienie i regulację organizmu (…).

Badania wykazały, że hatha-joga doskonale wpływa na stan zdrowia ćwiczących.
Jako wymierny efekt ćwiczeń respondenci wskazywali zwiększenie wytrzymałości i odporności organizmu, poprawę gibkości, wzmocnienie mięśni, ustąpienie lub zmniejszenie bólu w różnych dolegliwościach, poprawę funkcjonowania narządów wewnętrznych, spadek masy ciała, odtłuszczenie ciała i uregulowanie przemiany materii, zwiększenie energii, koncentracji i refleksu, lepszy sen, lepsze samopoczucie, zwiększenie świadomości własnego ciała, płynność
w poruszaniu się, wydłużenie czasu trwania oddechu, uzyskanie większej harmonii
i relaksu w ciele, zwiększenie odporności na stres, zdystansowanie się do otaczającej rzeczywistości. Nie zauważono natomiast żadnego negatywnego oddziaływania tego systemu ćwiczeń na organizm. Zdaniem ankietowanych ćwiczenia hatha-jogi są dobre dla każdego,
bez względu na wiek i kondycję psychofizyczną.”

 J. Szopa, M. Grabara: Wpływ Hatha-Jogi na stan zdrowia ćwiczących

 Więcej informacji:

J. Szopa, Joga jako system rekreacji ruchowej


'Joga akademicka
 jest systemem pracy z ciałem opartym na ćwiczeniach fizycznych hatha jogi oraz technikach relaksacyjnych.
Celem jogi akademickiej jest utrzymanie oraz poprawa zdrowia psychofizycznego człowieka zgodnie z koncepcją Health-Related Fitness.
Wykorzystywane są przez nią te metody pracy z ciałem i umysłem, które są powtarzalne, mierzalne i doświadczalniesprawdzone.
Wykorzystywane są przez nią doświadczenia różnych szkół hatha jogi w zakresie metod i technik dających się zweryfikować naukowo.
Opiera się ona na osiągnięciach współczesnej nauki z zakresu: anatomii, antropomotoryki, biochemii, biologii, biomechaniki, filozofii, fizjologii, kinantropometrii, kinezypsychoprofilaktyki, korektywy, kultury fizycznej, medycyny, neurofizjologii, psychologii, rehabilitacji, socjologii, metodyki nauczania i innych.
Zezwala ona na własną inwencję twórczą i poszukiwanie rozwiązań we własnym ciele.
Przedmiotem zainteresowania jogi akademickiej jest zrównoważony rozwój człowieka.’

Prof. dr hab. Janusz Szopa