Regulamin


Regulamin – zajęcia rekreacji ruchowej – hatha joga

 

Zajęcia są łagodne, dostosowane do każdego, niezależnie od wieku i sprawności fizycznej. Obejmują program nauki podstawowych pozycji (asan) z wykorzystaniem specjalnych pomocy do jogi. Po konsultacji z instruktorką, decyzję o zmianie grupy można podjąć w każdej chwili.


ZDROWIE

1. Dla własnego bezpieczeństwa przed przystąpieniem do ćwiczeń należy skonsultować się ze swoim lekarzem i poprosić go o zaświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach. Zaświadczenie od lekarza należy dostarczyć prowadzącej na pierwszych zajęciach. Można  złożyć wypełnione i podpisane własnoręcznie oświadczenie (załączone poniżej) potwierdzające, że uczestniczymy w nich na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie powinno być podpisane przez rodzica lub ustawowego opiekuna.   

2. Przed każdymi zajęciami należy zgłosić prowadzącej aktualny zdrowotny problem,a także miesiączkę czy ciążę. W trakcie zajęć należy zgłaszać wszelkie niepokojące objawy dotyczące samopoczucia. W czasie menstruacji najlepsze dla równowagi hormonalnej organizmu będzie zaniechanie intensywnej praktyki z grupą. Można indywidualnie praktykować specjalny zestaw ćwiczeń na czas menstruacji.             

3. Przychodzimy minimum 5 minut przed rozpoczęciem zajęć. Sesja trwa ok.90 minut i stanowi całość, nie należy wchodzić na salę po rozpoczęciu zajęć lub wychodzić wcześniej.

4. Co najmniej 2 godziny przed zajęciami nie jemy. W tym dniu także nie pijemy alkoholu,nie korzystamy z sauny, masażu, intensywnego słońca.

5. Ćwiczymy boso w stroju zapewniającym swobodne ruchy (skarpetki i bluzy zakładamy do ćwiczeń relaksacyjnych).                                       

6. Wyłączamy telefony komórkowe (nawet opcję wibracji), rezygnujemy z biżuterii, zapachowych kosmetyków, nie żujemy gumy.     

7. Torebki i wartościowe rzeczy proszę zabrać ze sobą na salę.

8. Sala jest wyposażona w niezbędne pomoce do jogi, które należy po zajęciach odłożyć na miejsce. Do ćwiczeń w leżeniu można przynieść własny koc lub większy ręcznik. Prywatne maty, koce i inne pomoce można pozostawiać w magazynku.


ZAPISY

9. Do wybranej grupy zapisujemy się u prowadzącej bezpośrednio przed pierwszymi zajęciami w miesiącu. Karnet ważny jest  kalendarzowy miesiąc . Nieobecność na sesji nie może być wykorzystana w następnym miesiącu. Po uzgodnieniu z prowadzącą można uczestniczyć też w sesji w innym dniu tego samego miesiąca. Na życzenie można otrzymać rachunek. Wyjątkowe sytuacje proszę uzgadniać  indywidualnie z prowadzącą.                         


DODATKOWE WSKAZÓWKI

10. Joga jest praktyką indywidualną. Nie współzawodniczymy i nie porównujemy się z innymi osobami. Nie ma znaczenia, kiedy dołączymy do grupy. Praktykę rozpoczynamy od swojego poziomu, istotny jest bowiem postęp,  a nie moment, w którym ją rozpoczynamy.

11. Podczas zajęć  proszę zachować ciszę i uważność. Pytania i wątpliwości najlepiej zgłaszać przed lub po zajęciach.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12. Uczestnik zajęć przyjmuje do wiadomości, że każda forma aktywności fizycznej niesie ryzyko wystąpienia kontuzji, doznania urazu bądź zaostrzenia ukrytych chorób.

13. Ryzyko związane z możliwością powstania urazów lub uaktywnienia się bądź zaostrzenia ukrytych chorób ponosi uczestnik.

14. Wyjątkowe sytuacje proszę uzgadniać indywidualnie z instruktorką.

 
Regulamin obowiązuje od września 2023 roku.                                              

Instruktorka 

Alina Kamińska
tel. 608 515 983
e-mail: kontakt@joga-boleslawiec.pl

 

  Oświadczenie o stanie zdrowia